Skisse sentrum B&L

Strategisk plan 2024

Det er mye spennende som skjer i Grane kommune, og de neste årene blir viktige for utviklingen av vår region. Det er store prosesser som er i gang, fra utbygging av ny E6 forbi kommunesenteret Trofors, til en fullstendig gjenåpning av Vefsna som laksedestinasjon. Kommunen har vedtatt å bli et grønt reisemål, og i regi av Vefsna regionalpark skal vi sammen med Hattfjelldal og Vefsn kommune bli sertifisert via bærekraftsmerket fra Innovasjon Norge. Å ha et fremoverlent og fremtidsrettet næringselskap er derfor særdeles viktig for utviklingen av vårt lokalsamfunn.

GNU har som hovedmål å

  1. Bidra til styrking og utvikling av nye og eksisterende arbeidsplasser i kommunen
  2. Initiere og lede næringsrelaterte prosjekter, samt hjelpe kommunen med utvalgte næringsprosjekter
  3. Stimulere til bolyst og bli-lyst med tiltak for alle aldersgrupper 

For å lese strategidokumentet kan du laste det ned her: