ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash

Næringsplan

Grane kommune er en distriktskommune. For å være konkurransedyktig må kommunen være attraktiv som bosted for en rekke typer arbeidskraft. Tilgang på et variert tilbud av boliger og attraktive boligtomter, samt næringsareal er viktig for videre næringsutvikling. Næringsutvikling er avhengig av vekst i folketallet og satsing på bolyst og bli-lyst vil derfor være en viktig premiss for å lykkes. Rammene for dette arbeidet legges gjennom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

En strategisk næringsplan gir rammeverket for kommunens næringspolitikk i den gjeldende planperioden. Meningen er å styrke kommunens mulighet til å føre en strategisk og langsiktig tilrettelegging for det lokale næringslivet, og sikre utvikling basert på lokale behov og forutsetninger. Den skal ha sammenheng med lokale utfordringer, mål og muligheter, og brukes som et verktøy for å sikre kommunens næringsutvikling. 

Grane kommunes tidligere næringsplan gjaldt for perioden 2019-2022. Mens tidligere næringsplaner har vart i 4 år om gangen, jobbes det nå med en 10-års plan, og med en handlingsplan som oppdateres hvert 4. år. Dette vil sikre en fremoverlent planperiode hvor næringsarbeidet kan følge de lange linjene, samtidig som den sørger for nødvendig handlingsrom i aktuelle prosjekter. Planen er utarbeides i tett samarbeid med næringsliv, administrasjon og politikere i Grane kommune. GNU har fått ansvaret med å utforme ny næringsplan.

For å lese den forrige næringsplanen, trykk her: Næringsplan 2019 – 2022