Grane Næringsutvikling

Bidrar til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn.

Play Video

Grane Næringsutvikling as (GNU) er eid av Grane kommune og lokalt næringsliv. Selskapet er et verktøy for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn i Grane kommune. Kommunens næringsplan og selskapets strategidokument er retningsgivende for selskapets arbeid. Det legges vekt på å utvikle næring på basis av lokale ressurser og råvarer.

Adresse

Industriveien 1
8680 TROFORS

Telefon

476 25 822

Epost

daglig.leder@granenu.no

Åpningstider

Mandag-fredag
09-15

Velkommen innom!

Har du en forretningsidè, prosjektidè eller et spørsmål om forretningsutvikling vil vi gjerne høre fra deg!