Bedrift

Grane næringsutvikling skal bistå bedrifter innenfor følgende områder:

  • Utviklingsarbeid
  • Forretningsplaner
  • Veiledning innenfor selskapsetablering
  • Styrearbeid
  • Økonomistyring
  • Finansiell rådgivning
  • Knytting av nettverk
  • Prosjektvurdering

Bedriftsrådgiving gis til nye og eksisterende bedrifter. Disse tjenestene er som regel gratis for mottaker.