ux-indonesia-ywwuOBJy60c-unsplash

Støtteordninger

Enten man er førstegangsetablerer eller vil utvikle en eksisterende bedrift kan det ofte være vanskelig å finne kapitalen som trengs. Det finnes mange støtteordninger i Norge, både lokalt, regionalt og nasjonalt, men det kan være utfordrende å finne frem til den støtteordningen som passer deg og din bedrift. Grane Næringsutvikling AS kan tilby rådgivning angående ulike økonomiske støtteordninger du som etablerer eller næringsaktør har tilgang til.

Kommunalt næringsfond:

Det kommunale næringsfondet skal i første rekke benyttes til næringsformål som bedriftsutvikling, etableringstilskudd, investeringer i bedrifter og til kommunale næringstiltak. Tilskudd fra kommunalt næringsfond til bedriftsetablering eller bedriftsutvikling kan innvilges med 25 % av godkjente kostnader inntil en investeringsramme på kr. 300 000,- eks. moms. Det er en forutsetning at søker er registrert i foretaksregisteret. Søknader om støtte sendes Grane kommune via digitalt søknadskjema. Du kan lese mer om det kommunale næringsfondet ved å trykke her: Mer informasjon

Næringsfond Vefsna:

Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon når Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009. I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene. Grane Kommunestyre har vedtatt at formannskapet skal være fondsstyre. Vefsnafondets vedtekter ble revidert vinteren 2022/2023, og er nå forbeholdt næringsutvikling på næringsområdet Laksvollen. Følgende bedriftsrettede tiltak er søkbare:

  • Fysisk infrastruktur for næringsutvikling.
  • Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter.  Eksempelvis:

         –  Nye virksomhetsområder.
         –  Etablererstøtte.
         –  Markedsarbeid.


Maks tilskuddssats er 20 % av total investering. Det søkes på digitalt søknadsskjema som du finner på Grane kommunes hjemmeside: Vefsnafondet

Andre støtteordninger:

Nordland Fylkeskommune: Tilskuddsordninger

Innovasjon Norge: Finansiering Rådgivning Arrangementer