Støtteordninger

Grane næringsutvikling kan tilby rådgivning angående ulike økonomiske støtteordninger du som etablerer eller næringsaktør har tilgang til.

Lokalt  har Grane kommune to ulike ordninger:

Kommunalt næringsfond:
Tilskudd fra Kommunalt næringsfond til bedriftsetablering eller bedriftsutvikling  kan innvilges med 30 % av godkjente kostnader inntil en investeringsramme på kr 200 000,- eks. moms. Det er en forutsetning at søker er registrert i foretaksregisteret. Teknisk / Næringsavd. eller Grane Næringsutvikling AS kan gi nærmere informasjon om tilskuddsordningen. For investeringer over kr 200 000,- kan det søkes om tilskudd fra Næringsfond – Vefsna.

Grane Kommunes Næringsfond – Vefsna:
Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon når Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009. I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene. Grane Kommunestyre har vedtatt at formannskapet skal være fondsstyre. Søknader om støtte sendes Grane kommune på standard søknadskjema og møteplan tilsier 4 møter i fondsstyre pr år i utgangspunktet. Spørsmål vedrørende dette kan stilles Grane Kommune eller Grane Næringsutvikling AS.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema – Næringsfond
Retningslinjer for kommunalt næringsfond og næringsfond-Vefsna finner du HER
Vedtekter for kommunalt næringsfond finner du HER
Vedtekter for næringsfond-Vefsna finner du HER

 

Nasjonalt har Innovasjon Norge flere ulike støtteordninger:

Finansiering
Rådgivning
Profilering
Arrangementer
Klynger og bedriftnettverk