randy-fath-dDc0vuVH_LU-unsplash

Bedrifter i Grane

I Grane kommune har vi mange bedrifter, fra de små, men viktige enkeltmannsforetakene, til spennende reiselivs-og servicebedrifter, flere dyktige bygg- og anleggsbedrifter, landbruksforetak og videre til hjørnesteinsfirmaene Norgesvinduet AS og Laksforsen AS. Med et stadig mer digitalisert samfunn er det også mulig å jobbe fra hjemmekontor eller med kontorplass på Trofors i Sentrum Næringshage eller ett av lokalene som kommunen drifter. Felles for alle er at de mener at Grane er verdens beste plass også for å drive næring!

Finn bedriften du søker i  dokumentbasen under. Oppdatert mai 2021.