Ansatte og styret

Arbeidende styreleder fra 1.10.2022

Mariann Sæther
Tlf: 46 62 20 98
daglig.leder@granenu.no

Mariann flyttet til Grane kommune i 2019 sammen med samboer og familie. De driver også sin egen bedrift i kommunen, nemlig RiverNorth rafting, og Mariann har særlig kompetanse innenfor bedriftsutvikling og reiselivsutvikling. Mariann er engasjert av styret frem til 1. januar 2024.

Styret 2022 – 2024

Styreleder: Mariann Sæther      Grane kommune, for 2022-2024
Vara: Tor Stabbforsmo                 Grane kommune, for 2022-2024


Medlem: Bjørg Thuseth              Grane kommune
Vara: Raymond Fagerli                 Grane kommune


Medlem: Åse Granmo                 Grane kommune
Vara: John Kvandal                      Grane kommune


Medlem: Hanne Marit Mikalsen Statskog
Vara: Trond Nordås,                      Statskog


Medlem: Siri Kroken Stabbforsmo Småaksjonærer
Vara: Per M Fellingfors,                 


Nestleder: Stian Arntsberg            Norgesvinduet Svenningdal AS
Vara: Frank Arntsberg,                    Norgesvinduet Svenningdal AS