DSC02925

Om oss

Grane Næringsutvikling as (GNU) er eid av Grane kommune og lokalt næringsliv. Selskapet er et verktøy for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn i Grane kommune.
Kommunens næringsplan og selskapets strategidokument er retningsgivende for selskapets arbeid. Det legges vekt på å utvikle næring på basis av lokale ressurser og råvarer.

Selskapet skal bidra til styrking av eksisterende arbeidsplasser, nyskaping og etablering av nye arbeidsplasser. Selskapet skal tilrettelegge for relevant kompetanseheving gjerne i samarbeid med lokale og regionale kompetanseaktører.

Selskapet kan initiere og lede næringsrelaterte prosjekter og påta seg prosjekt- og næringsutviklingsoppdrag i samsvar med næringsplan og strategier. Samarbeid med andre utviklingsaktører lokalt og regionalt vektlegges i stor grad både i prosjekt og øvrig næringsarbeid.

Alle med en forretningside, en prosjektide eller et spørsmål kan ta seg en tur innom for en prat med oss. Velkommen innom!