Eierforhold

Grane Næringsutvikling AS har en aksjekapital på 575 000.

NAVN AKSJER
Grane Kommune 58
Statskog SF 10
Sparebank1 Helgeland 10
Norgesvinduet Svenningdal AS 10
Svenningdal Trevarefabrikk AS 5
Coop Grane SA 4
Maihaugen Invest AS 3
Trixie Kebab og Pizza Rahim Delal 2
Jern & bygg AS 2
Sparebank 1 Regnskapshuset AS 2
Grane Næringsutvikling 2
Per Magne Fellingfors 1
Laksforsen Turist Cafe AS 1
JaTakk Kontor AS 1
Grane Regnskapslag BA 1
Svenningdal Camping 1
Tor Stabbforsmo 1
Roger Nilsen AS 1

Totalt aksjer                                                 115

Grane Kommune 51%, øvrige eiere 49%