sykkel3

Sykkelopplevelser Indre Helgeland

Prosjektmål

Styrke naturbasert næring og bolyst på Indre Helgeland ved å planlegge fysisk tilrettelegging for sykling. Samtidig utvikle et konsept , produsere gode turbeskrivelser og produktpakker for turister og egen befolkning. Utnytte aktørenes engasjement og timingen med samarbeidspartneres aktiviteter for å starte og løse utfordringene Innovasjon Norge har definert for sykkelturisme her i Vefsna-regionen.

Organisering

Prosjektet eies og drives av Grane næringsutvikling as, på bakgrunn av selskapets prosjektledelse i ”Vefsna regionalpark”. Styringsgruppe med representanter for Mosjøen og omegn næringsselskap (MON), Hattfjelldal vekst as, Helgeland reiseliv, Vefsna regionalpark og Helgeland friluftsråd/Polarsirkelen friluftsråd.

Viktige samarbeidspartnere er Statens vegvesen, Sykkelbyen Mosjøen (fokus på trafikksikkerhet og folkehelse), næringsaktører (spesielt bedriftsnettverk Grane, Vefsn og Hattfjelldal), Mosjøen og omegn sykkelklubb (MOC), prosjekt ”Vefsna regionalpark” samt våre ”naboer” i nord; Okstindan natur- og kulturpark og i vest; Syv søstre natur- og kulturpark.

Resultat

– Vefsna-regionen konseptueres for sykling og minimum 8 næringsaktører blir ”Syklist velkommen”-bedrifter
– Godkjent skiltplan for minimum 2 sykkelruter i hver av de tre kommunene
– Minimum 2 sykkelruter i hver av de tre kommunene er beskrevet og testet
– Sykkeltrimposter à la Fjelltrimposter langs sykkelrutene er opprettet