grane-boligfelt

Bolystprosjekt 2018

Grane fondsstyre har i vedtak 028/17 bevilget midler til videreføring av bolystprosjektet også i 2018. Samme bolystgruppe og prosjektledelse som tidligere. Vedtak og begrunnelse kan leses i vedlegg under.

Prosjektet ble avsluttet desember 2018 og godkjent sluttrapport ligger under som vedlegg.