Bolystprosjekt 2018

Grane  fondsstyre har i vedtak 028/17  bevilget midler til videreføring av bolystprosjektet også i 2018. Samme bolystgruppe og prosjektledelse som tidligere.
Vedtak og begrunnelse kan leses i vedlegg under.

Prosjektet ble avsluttet desember 2018 og godkjent sluttrapport ligger under som vedlegg.