default

Fangstanlegget på Tromoan

Restaureringen av fangstanlegget på Tromoan er inne i en ny fase. Selve gropen som skal vises fram er nå ferdig restaurert, men det mangler fremdeles et sikringsgjerde rundt, så vi oppfordrer alle til å vise aktsomhet til dette er på plass.

Selve bålplassen og området rundt gropen har blitt ryddet opp, og det har blitt lagt på et lag med grus som nå skal få sette seg. I neste fase skal bordet og benkene som står der restaureres, og en ny bålplass skal ordnes. Gjerde rundt gropen skal på plass, og vi begynner å skrive tekster til informasjonsplakater.

Det blir skiltet en ny sti-trase fra Grane bygdetun, som i stor grad skal bruke lysløypa opp langs Almvassbekken. Det jobbes også med å anlegge en parkeringsplass ved bommen inn til anlegget, hvor de som er dårlig til beins kan parkere og gå fra. Stien til anlegget er universelt utformet.

Vi takker for foreløpig samarbeid med Helgeland Museum, Nordland fylkeskommune v/Fotefar mot nord, entreprenør Tommy Nilsen AS og privat grunneier Per Magne Fellingfors.

Slik så gropen ut før restaureringsarbeidet startet i 2023

Slik var stien til fangstanlegget før restaureringsarbeidet startet i 2023