Skjermbilde 2022-11-04 143430

Besøkssenter Skog

Grane næringsutvikling stod høsten 2022 som søker for å få tildelt autorisasjon til et besøkssenter med tema «Skog» fra Miljødirektoratet. Prosjektet ble til i nær samarbeid med Grane kommune.  Helgeland museum har også vært tungt involvert, da avdelingsleder ved Grane bygdetun har faglig bakgrunn fra skogsdrift, og skog har vært et tema på bygdetunet i flere år.

Vi hadde stor tro på at det nye næringsområdet Laksvollen ville passe ypperlig til et slikt type senter – det ville i så fall bli samlokalisert med turistinformasjon og annen næring, og ville ha blitt en naturlig stopp på den nye strekningen Svenningdal-Lien på E6. Fra Laksvollen kan man gå rett ut i skogen, og få oppleve verneverdiene på nært hold. Man kan også ta toget til Trofors og gå til Laksvollen – den korte avstanden gjør det ideelt for skoleklasser og andre å komme på besøk.

Senteret ville også ha ligget ved hovedinnfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark, og fungert som et naturlig informasjonspunkt også mot de andre naturreservatene i kommunen, samt Børgefjell nasjonalpark.

Direktoratet  valgte å gi autorisasjonen til Elverum skogmuseum i desember. GNU vil sammen med Grane kommune jobbe videre med å få på plass et nasjonalparksenter eller tilsvarende på Laksvollen.