IMG_3180

Utkast til ny næringsplan for Grane kommune

Grane næringsutvikling AS har jobbet fram et utkast for ny næringsplan for Grane kommune på oppdrag fra administrasjon og politikere. Den kommer til å bli lagt ut på høring sommer 2023, og revidert før den blir endelig vedtatt høst 2023. Det har blitt lagt vekt på å finne de langsiktige målene for Grane kommune for 2023 – 2033, og samtidig ha en handlingsplan som skal revideres hvert fjerde år for å sørge for at tiltak er aktuelle og tidsriktige. I de neste fire årene er det særlig utviklingen av Laksvollen som står i spissen, samt Grane kommune som nasjonalparkkommune, samtidig som det skal oppmuntres til ny-etableringer, og eksisterende bedrifter skal styrkes. Landbruk og reindrift har fått sitt eget kapittel og satsningsområder.

Du kan lese utkastet her: