Fløteranlegg i Vefsna-vassdraget

Prosjektmål :
Innhenting av kunnskap gjennom kartlegging, registrering og bilder. Intervju av gjenlevende personer som har deltatt i tømmerfløyting. Målet er å sikre kunnskap/informasjon som er “utrydningstruet”.

Resultat:
Kunnskap og fakta om anlegg skal etter at prosjektet er gjennomført til en viss grad være sikret for ettertiden gjennom at enkeltobjekter er koordinatfestet og avbildet. Kunnskapen skal legges inn i relevante databaser slik at den er offentlig tilgjengelig. Kunnskap må formidles slik at det kan brukes i identitetsbygging, pedagogisk sammenheng og som besøksobjekt for gjester.

Organisering:
Grane Næringsutvikling via forprosjekt “Vefsna regionalpark” har ansvar for prosjektets økonomi og rapportering. Arbeidsgruppa utfører arbeidet i felt. Det gjennomfører møter mellom arbeidsgruppa og prosjektadministrasjonen.
Samarbeidspartnere er
Helgeland Museum
Vefsnfjord Fellesfløtningsforening
Ildsjeler med skogbruksbakgrunn
Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal