tmmerflting-mosjen

Fløteranlegg i Vefsna-vassdraget

Prosjektmål

Innhenting av kunnskap gjennom kartlegging, registrering og bilder. Intervju av gjenlevende personer som har deltatt i tømmerfløyting. Målet er å sikre kunnskap/informasjon som er “utrydningstruet”.

Resultat

Kunnskap og fakta om anlegg skal etter at prosjektet er gjennomført til en viss grad være sikret for ettertiden gjennom at enkeltobjekter er koordinatfestet og avbildet. Kunnskapen skal legges inn i relevante databaser slik at den er offentlig tilgjengelig. Kunnskap må formidles slik at det kan brukes i identitetsbygging, pedagogisk sammenheng og som besøksobjekt for gjester.

Organisering

Grane Næringsutvikling via forprosjekt “Vefsna regionalpark” har ansvar for prosjektets økonomi og rapportering. Arbeidsgruppa utfører arbeidet i felt. Det gjennomfører møter mellom arbeidsgruppa og prosjektadministrasjonen.

Samarbeidspartnere

Helgeland Museum
Vefsnfjord Fellesfløtningsforening
Ildsjeler med skogbruksbakgrunn
Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal