• Utviklingsprosjekt Treklynge

    Det er et stort potensial for videreutvikling av klynge- og verdikjedetenkninga i skog- og trenæringa i regionen. Det er kartlagt […]