Utviklingsprosjekt Treklynge

Det er et stort potensial for videreutvikling av klynge- og verdikjedetenkninga i skog- og trenæringa i regionen. Det er kartlagt svakheter og utfordringer som det er behov for å jobbe videre med for å legge grunnlaget for en langsiktig positiv utvikling i regionen, med etablering av bedriftsnettverk som målsetting.

Prosjekteier er Skognæringsforum Nordland.
Prosjektledelse ved Trøndelag Forskning og Utvikling
Samarbeidspartnere og arbeidsgruppe er Hattfjelldal Vekst, Grane næringsutvikling og Kunnskapsparken Helgeland.

Finansiering ved NFK (Statskogordningen), Hattfjelldal kommune, Grane kommune og egeninnsats fra aktørene.

Prosjektperiode 01/20-07/20