Fløteranlegg i Vefsna-vassdraget, fase to: Bok og formidling

Prosjektmål:
I fase to skal bokmanus gjøres ferdig, bok trykkes og kunnskapen formidles videre. Det er også aktuelt å skrive artikler til aktuelle (år)bøker og tidsskrifter.

Resultat:
I tillegg til å få ferdig bok planlegges det et til to formidlings-opplegg i hver kommune pr. år i prosjektperioden. På sikt er målet at disse formidlings-oppleggene kan videreføres. Formidlingen vil være ute på steder der det er spor etter tømmerfløtinga, og som samtidig egner seg for større grupper. Målgruppe er både skoler og allmennheten. De fire personene som deltar i prosjektet vil gjennomføre arrangementene.

Organisering:
Grane næringsutvikling har prosjektledelsen.
Samarbeid med frivillige og Helgeland museum
Denne fasen planlegges gjennomført i 2016 og 2017. Fordi arbeidet delvis utføres på fritiden trenger man to år. Arild Tokle (91622010), Are Halse (91179802) og Halle Heggli (97702252) skal sammen med Kjell Øksendal (97097429) bidra til utgivelse av boka.

Bok ble ferdigprodusert i september 2018.