Tilrettelegging av parkeringsplass ved Rv 76, Tosfjellet

Gjennom samarbeid mellom ulike prosjekt og aktører i regionen ble en idè om utvikling av rasteplassen ved Mosvasstjønnan ved Tosentunnelen lansert i 2013.

Dette er et fint og lett tilgjengelig område som er relativt mye brukt både sommer og vinter for turer og fiske, men det er i liten grad tilrettelagt.
Parkeringsplassen er stor, med et utedo som driftes av Statens vegvesen (SVV), men ellers ingen tilrettelegging.
Plassen har potensial for et godt og enkelt tilrettelagt tilbud: Fiskeplass, informasjon, sti opp mot Steinbua, sitteplasser, med mer. Dette kan oppnås ved å samle aktører til en felles innsats. samt få inn SVV som eier av parkeringa som mulig deltaker med sine «beinstrekkere».

For nasjonalparkstyret vil det også være et godt informasjonspunkt, i og med at dette er eneste stedet på fjellet man kan stoppe med bil og være like ved grensen til nasjonalparken.

Prosjektet er innvilget finansiering for 2016, og vil bli gjennomført i løpet av barmarksesongen.
Prosjekteier er Grane kommune. Prosjektledelse ved Grane næringsutvikling as.

Prosjektet er forsinket og vil bli ferdig sommeren 2019.

Oppdatering: Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet fra GNU sin side