Reisemålsutvikling fase 2

Bakgrunn

Forstudiet Reisemålsutvikling Grane Vefsn og Hattfjelldal (fase 1) ble avsluttet i 2011. Det var en situasjons- og mulighetsanalyse, som skulle avklare om det var grunnlag og potensial for en videre utviklingsprosess i Indre Helgeland. Gjennom studien ble det avklart at de grunnleggende forutsetningene for videreføring er til stede.

I fase 2 ønsker vi å kombinere organisering gjennom bedriftsnettverk med organisering gjennom forprosjekt Vefsna Regionalpark. På denne måten blir det både bedriftsfokus og fokus på utvikling av infrastruktur og lokalsamfunn, i tråd med intensjonene i reisemålsutviklingen.

Reisemålsutvikling fase 2:

– Etablering av bedriftsnettverk (forstudie)                                     januar 2014 – mai 2014

– Utvikle forretningsplan for bedriftsnettverket (forprosjekt)          september 2014 – november 2014

– Reisemålsutvikling ved tiltak som går ut over bedriftsnivå           januar 2014 – november 2014

Prosjekteier er Fru Haugans hotell.
Prosjektadministrator er Grane Næringsutvikling as, med sekretariat og økonomirapportering.
Fagressurser i prosjektet er Søren Solvang, Næringsutvikling as og Mimir
Mosjøen om Omegn næringsselskap deltar i prosjektet etter behov.