Hovedprosjekt Vefsna regionalpark

Prosjektet er en videreføring av forprosjekt “Vefsna regionalpark” og både prosjektledelse, eierskap, finansiering og styringsgruppe er som i forprosjektet.

Hovedmål med prosjektet er å etablere «Vefsna regionalpark», herunder utforme visjon, nødvendig avtaleverk og inngå avtaler med eiere og samarbeidspartnere.

Delmål:

  • Videreutvikle pedagogiske opplegg for skole, befolkning og næringsliv
  • Styrke naturbasert næring og lokal mat gjennom kompetansetiltak og samhandling
  • Øke bolyst gjennom å styrke lokale lag og foreninger
  • Utvikle skilt og profileringsplan for regionalparken
  • Utvikle digital informasjon om regionalparken

 

Prosjektperiode 01.01.2015 – 31.12.2016