Fra hovedvei til drømmefisken

Utvikling av indre Helgeland som fiskedestinasjon er sterkt ønskelig, med bakgrunn i områdets naturgitte ressurser. Fiskeressursen i ferskvatn blir ikke utnyttet i tilstrekkelig grad.

Hovedmålet med prosjektet er å styrke turist og kulturbasert næring i regionen. Dette vil skje gjennom tilrettelegging for økt fiske og friluftsaktivitet ved å støtte oppunder de næringsaktører som har etablert seg eller som ønsker å etablere sin virksomhet. Prosjektet skal tilrettelegge for at næringsaktører skal kunne tjene penger på sine produkter og tjenester. Det forventes også en folkehelsegevinst blant egne innbyggere.

Prosjektet ble initiert og drevet av Grane Næringsutvikling as og tok for seg kommunene Grane og Hattfjelldal

15 fiskeplasser er tilrettelagt gjennom prosjektet, derav 4 med universell utforming. Alle er åpne for fri bruk av allmennheten.

Fiskeplassene er beskrevet på flere nettsider bl.a
www.godtur.no
www. turkarthelgeland.no

Prosjektperiode 01.10.2010 – 31.10.2014