Bolyst Grane – der elvene møtes

Prosjektet er nå avsluttet, og rapporten kan du lese under.

I løpet av en treårs prosjektperiode ønsket Grane kommune å sette i verk tiltak for å snu en negativ befolkningsutvikling. En kommunalt oppnevnt prosjektgruppe ble utnevnt for å utvikle og gjennomføre Bolystplan “Grane – Der elvene møtes.
Planen inneholdt konkrete tiltak med ulike målgrupper, både egne innbyggere, tilflyttere og hyttefolk.

Eksempler på tiltak er omdømmeundersøkelse, forbedret informasjon, fadderordning for tilflyttere og tilskudd ved boligbygging.

Målet var å synliggjøre fordelene ved å bo i kommunen, fremme lokalt engasjement, fylle ledige stillinger og stimulere til økt boligbygging. Gjennomføringen av tiltakene skjedde med bidrag fra flere samarbeidspartnere, både næringsliv, frivillige organisasjoner og kompetanseinstanser.

Prosjekteier var Grane kommune
Prosjektledelse ved Grane næringsutvikling as

Prosjektperiode 01.03.2012 – 30.11.2014