Bolyst Grane 2016-2017

Grane kommune ønsker å stadig være i utvikling. Vi ønsker å utvikle ny kunnskap om hvordan Grane kommune kan bli mer attraktivt som bosted, en kommune der distriktsarbeidsplasser skapes, der lokale fortrinn utnyttes på en bærekraftig måte og hvor det er enkelt å etablere seg med næringsliv i hele kommunen. Det skal være trygt og godt å bo i Grane kommune hele livet uavhengig av etnisitet.

Bolystprosjektet 2016 skal ha ny prosjektbeskrivelse, med klar gjennomføringsevne. I dette kan det ligge presise og realistiske mål, samsvar mellom utfordringer og foreslåtte tiltak, gode beskrivelser av organisering og styring, beskrivelse av metode for gjennomføring av prosjektet.

Nytenkning, ut over den lokale sammenhengen prosjektet blir gjennomført i. Plan for eventuell videre drift ut over prosjektperioden, inkludert plan for videre finansiering.

Noen satsingsområder:

  • Næringsutvikling
  • Profilering av egen kommune / Omdømmebygging
  • Befolkningsutvikling
  • Folkehelse
  • Kultur og fritidsaktiviteter
  • Integrering av flyktninger / utenlandske innflyttere

Prosjektet startet med to møter i prosjektgruppa før jul 2016. Prosjektbeskrivelse med prioritering av bolysttilskuddet er under utarbeiding pr 31.01.2017

Prosjektet kan følges HER