Besøkssenter skog

 

Grane næringsutvikling står som søker for å få tildelt autorisasjon fra Miljødirektoratet. Prosjektet har blitt til i nær samarbeid med Grane kommune.  Helgeland museum har også vært tungt involvert, da avdelingsleder ved Grane bygdetun har faglig bakgrunn fra skogsdrift, og skog har vært et tema på bygdetunet i flere år.

Vi har stor tro på at det nye næringsområdet Laksvollen passer ypperlig for et slikt type senter – det vil i så fall bli samlokalisert med turistinformasjon og næring, og vil bli en naturlig stopp på den nye strekningen Svenningdal-Lien på E6. Fra Laksvollen kan man gå rett ut i skogen, og få oppleve verneverdiene på nært hold. Man kan også ta toget til Trofors, og gå på den planlagte elvestien fra Laksvollen til Trofors – noe som gjør det ideelt for skoleklasser og andre å komme på besøk.

Senteret vil også ligge ved hovedinnfallsporten til Lomsdal-Visten nasjonalpark, og fungere som et naturlig informasjonspunkt også mot de andre naturreservatene i kommunen, samt Børgefjell nasjonalpark.

Direktoratet  vil ta en endelig avgjørelse i løpet av november.