• Utviklingsprosjekt Treklynge

  Det er et stort potensial for videreutvikling av klynge- og verdikjedetenkninga i skog- og trenæringa i regionen. Det er kartlagt […]

 • Bolystprosjekt 2018

  Grane  fondsstyre har i vedtak 028/17  bevilget midler til videreføring av bolystprosjektet også i 2018. Samme bolystgruppe og prosjektledelse som […]

 • Bolyst Grane 2016-2017

  Grane kommune ønsker å stadig være i utvikling. Vi ønsker å utvikle ny kunnskap om hvordan Grane kommune kan bli […]

 • Fløteranlegg i Vefsna-vassdraget

  Prosjektmål : Innhenting av kunnskap gjennom kartlegging, registrering og bilder. Intervju av gjenlevende personer som har deltatt i tømmerfløyting. Målet […]

 • Fløteranlegg i Vefsna-vassdraget, fase to: Bok og formidling

  Prosjektmål: I fase to skal bokmanus gjøres ferdig, bok trykkes og kunnskapen formidles videre. Det er også aktuelt å skrive […]

 • Sykkelopplevelser Indre Helgeland

  Prosjektmål: Styrke naturbasert næring og bolyst på Indre Helgeland ved å planlegge fysisk tilrettelegging for sykling. Samtidig utvikle et konsept […]

 • Tilrettelegging av parkeringsplass ved Rv 76, Tosfjellet

  Gjennom samarbeid mellom ulike prosjekt og aktører i regionen ble en idè om utvikling av rasteplassen ved Mosvasstjønnan ved Tosentunnelen […]

 • Bolyst Grane – der elvene møtes

  Prosjektet er nå avsluttet, og rapporten kan du lese under. I løpet av en treårs prosjektperiode ønsket Grane kommune å […]

 • Reisemålsutvikling fase 2

  Bakgrunn Forstudiet Reisemålsutvikling Grane Vefsn og Hattfjelldal (fase 1) ble avsluttet i 2011. Det var en situasjons- og mulighetsanalyse, som […]

 • Fra hovedvei til drømmefisken

  Utvikling av indre Helgeland som fiskedestinasjon er sterkt ønskelig, med bakgrunn i områdets naturgitte ressurser. Fiskeressursen i ferskvatn blir ikke […]

 • Hovedprosjekt Vefsna regionalpark

  Prosjektet er en videreføring av forprosjekt «Vefsna regionalpark» og både prosjektledelse, eierskap, finansiering og styringsgruppe er som i forprosjektet. Hovedmål […]

 • Forprosjekt Vefsna regionalpark

  Arbeidet med park i Vefsna-området kom i gang i januar 2012. Ut over året ble det gjort mye lokalt forankrings- […]