Styret 2022-2023

 1. Styreleder: Mariann Sæther, Grane kommune
 2. Nestleder: Stian Arntsberg, Norgesvinduet Svenningdal AS
 3. Styremedlem: Bjørg Thuseth, Grane kommune
 4. Styremedlem: Åse Granmo, Grane Kommune
 5. Styremedlem: Hanne Marit Mikalsen, Statskog SF
 6. Styremedlem: Siri Kroken Stabbforsmo, Tor Stabbforsmo

Varamedlemmer (personlig varamedlem for tilsvarende nummerert styremedlem):

 1. Tor Stabbforsmo, Grane kommune
 2. Frank Arntsberg, Norgesvinduet Svenningdal AS
 3. Raymond Fagerli, Grane Kommune
 4. John Kvandal, Grane kommune
 5. Trond Nordås, Statskog SF
 6. Per Magne Fellingfors, Trofors Bil- og landbruksverksted AS