Styret 2019-2020

 1. Styreleder t.o.m. 10.12.19: Bjørn Ivar Lamo, Grane kommune
  Styreleder f.o.m. 11.12.19: Sissel Hesjedal, Grane kommune
 2. Nestleder: Stian Arntsberg, Norgesvinduet Svenningdal AS
 3. Styremedlem: Bjørg Thuseth, Grane kommune
 4. Styremedlem: John Bernhard Kvandal, Grane Kommune                                                                                     
 5. Styremedlem: Wenche Hjelmseth, Statskog SF
 6. Styremedlem: Lotte Forsmo-Nygård, Laksfors as

Varamedlemmer (personlig varamedlem for tilsvarende nummerert styremedlem):

 1. Raymond Fagerli, Grane kommune
 2. Knut Gullesen, Norgesvinduet Svenningdal AS
 3. Ida Catrin Olsen, Grane Kommune
 4. John Kappfjell, Grane kommune
 5. Trond Nordås, Statskog SF
 6. Per Magne Fellingfors