Styret 2021-2022

 1. Styreleder: Sissel Hesjedal, Grane kommune
 2. Nestleder: Stian Arntsberg, Norgesvinduet Svenningdal AS
 3. Styremedlem: Bjørg Thuseth, Grane kommune
 4. Styremedlem: Åse Granmo, Grane Kommune
 5. Styremedlem: Hanne Marit Mikalsen, Statskog SF
 6. Styremedlem: Siri Kroken Stabbforsmo, Tor Stabbforsmo

Varamedlemmer (personlig varamedlem for tilsvarende nummerert styremedlem):

 1. Tor Stabbforsmo, Grane kommune
 2. Frank Arntsberg, Norgesvinduet Svenningdal AS
 3. Raymond Fagerli, Grane Kommune
 4. Einar Jakobsen, Grane kommune
 5. Trond Nordås, Statskog SF
 6. Per Magne Fellingfors