Stedsutvikling Trofors

Det har i løpet av to dager blitt holdt lokale møter om pågående stedsutviklingsprosesser på Trofors. Statens vegvesen har sammen med kommunen […]