Velkomst for nyinnflyttere i Grane

Bolystgruppa arrangerte i går den andre tilstelningen for nye husstander i Grane 2014. Tre nye husstander er registrert siden forrige […]

Nyhetsbrev Norgesvinduet

Norgesvinduet Svenningdal har sendt ut nyhetsbrev for november. Positiv endring i kundesenteret, økt produksjon i høst og nye tekniske løsninger […]

Stedsutvikling Trofors

Det har i løpet av to dager blitt holdt lokale møter om pågående stedsutviklingsprosesser på Trofors. Statens vegvesen har sammen med kommunen […]