Vertskapsmøte/infomøte før sommersesongen 2021 i Grane

GNU ønsker i år som i fjor reiselivsaktører og serviceaktører i Grane hjertelig velkommen til møte med informasjon og presentasjon av tilbud og muligheter for gjester som besøker oss til sommeren. Dersom du ønsker å delta men ikke har mottatt invitasjon: Ta kontakt med undertegnede for påmelding.

Møtetid: Tirsdag 8. juni kl. 18.00-19.30
Sted: Kommunestyresalen på Trofors

Målet med kvelden er at vi alle skal være best mulig forberedt på vertskapsrollen for sommerens gjester i Grane, både på egne vegne men også på fellesskapets vegne. Alle deltakere får mulighet til kort å presentere sine tilbud. Ta gjerne med og del markedsføringsmateriell.

• Velkommen v/ Margrethe
• Aktuell informasjon fra kommunen v/ordfører Ellen
• Presentasjoner v/ deltakerne
• Diskusjon og spørsmål

Enkel servering
Tilbakemelding på deltagelse innen 08.06.21 til margrethe@granenu.no eller sms til 920 31 834. Det tas forbehold om at arrangementet kan endres ved evt. nye koronabestemmelser

Se invitasjon under.