13
jun

Vefsnakonferansen 2019

Å løfte en hel region opp på det nivået den fortjener, krever høy grad av samhandling og kompetanse.
Til konferansen vil det hentes inn foredragsholdere fra politikken, forvaltningen, turistnæringen, grunneiere, rettighetshavere og frivillige organisasjoner for å belyse mulighetene i vassdraget.

Her kan du lese mer om konferansen og melde deg på.

Fullstendig program vil bli lagt ut så snart det er klart.