Bruk tillatt for Grane næringsutvikling/Vefsna regionalpark

Padleinstruksjon i Vefsna 2015 foto: Carl Norberg