16
aug

Temadag om finansiering av utviklingsprosjekt

Det finnes mange muligheter til å få finansiering til utviklingsprosjekter, men for få bedrifter på Helgeland kjenner til og tar i bruk ordningene.
Samtidig løfter mange bedrifter fram finansiering som en av de viktigste barrierer for innovasjon.

Kunnskapsparken Helgeland vil bidra til å styrke bedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft, og trekke mer utviklingsressurser til Helgeland. I samarbeid med virkemiddelaktører arrangerer de derfor temadager for å informere om tilgjengelige midler, og hvordan bedriftene på en enkel måte kan ta disse i bruk.
Målgruppe for arrangementet er ledergrupper, økonomiansatte og utviklingsressurser i bedrifter og offentlige virksomheter, bedriftsrådgivere i bank og investeringsselskap, gründere og andre interesserte.

16. august arrangeres temadagen på Fru Haugans hotell i Mosjøen.

PROGRAM
08.30 Registrering og morgenkaffe
09.00 Velkommen v/Kunnskapsparken Helgeland
09.15 Finansiering av forskning og utvikling
Forskningsrådet, v/Bjørn Gjellan Nielsen
– Innovasjonsprosjekter, programmer og Nærings-ph.d.
– Bruk av SkatteFUNN
– Dialog om muligheter (spørsmål i plenum)
10.15 Internasjonalt samarbeid i FoU- og innovasjonsprosjekter
NHO, v/Anders Paulsen
– EUs rammeprogram Horisont 2020 og bruk av SMB-instrumentet
– Dialog om muligheter (spørsmål i plenum)
11.00 Lunsj
11.30 Tilskudd og lån til bedrifter
Innovasjon Norge, v/Roger Hatling og Inger Teigstad
– Aktuelle støtteordninger for bedrifter i utvikling og nyetablerere
– Dialog om muligheter (spørsmål i plenum)
12:30 Presentasjon av bedriftscase og eksempler
– Spørsmål og dialog
13-14 Mulighet for speed-date
med representanter fra Kunnskapsparken Helgeland, Innovasjon Norge,
Forskningsrådet og NHO. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker møte.

Se www.kph.no for mer info eller send e-post til post@kph.no for
påmelding. Deltakelse er gratis.