16
okt

TEKNO-seminar

Innovasjon, realfag og distriktsutvikling er sentrale tema i politikk og næringsliv.
Hvordan kan vi omsette sammenhengen mellom disse til praktisk handling for skoler, bedrifter og lokalsamfunnet?
Gjennom dette seminaret vil vi få presentert muligheter til aktiv bruk av teknologi i opplæringen, både i og utenfor skolen.

Hvordan kan en bruker bli til en skaper?
Tre prosjekter viser hvordan en bruker blir til en skaper gjennom idéutvikling, programmering, eksperimentering og produktutvikling i 3D.
Lokale gründere presenterer hvordan dette har blitt en realitet for dem.

Arrangører er Tekna Helgeland og Sentrum næringshage AS

Møteleder er daglig leder i Grane Næringsutvikling, Ellen Schjølberg.
Påmeldingsfrist 2. oktober

Se invitasjon og påmeldingsinfo under.