04
nov

Stedsutvikling Trofors, dialogmøte

Dialogmøte med næringslivet
– Statens vegvesen og Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter orienterer om forprosjekt for veg- og gatetiltak i Trofors
– Hvordan møter næringslivet utfordringene som følge av omlegging av E6?

Velkommen!