03
nov

Stedsutvikling Trofors, åpent møte

– Grane kommune orienterer om kommunedelplan for Trofors tettsted
– Statens vegvesen orienterer om: Virkningene som vedtatt detaljregulering E6 Brattåsen – Lien har for tettstedet. Oppstart av detaljprosjektering av veg- og gatetiltakene
– Dialogkafe. Gi innspill til konsulentens tidlige skisser for Trofors handlegate/ sentrum og Trixie-krysset/ Vegset stadionområde

Alle velkommen!