10
mai

SkatteFUNN seminar på Trofors

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for kostnader knyttet til forskning og utvikling.
Ordningen bidrar årlig til ca. 4 mrd. i skattelette for norske bedrifter. Etter seminaret vil du
være i stand til å gå i gang med å søke om SkatteFUNN-godkjenning for ditt prosjekt, eller
bistå andre i sin søknadsprosess.

Les mer i invitasjonen eller ring Ellen, mob 41596490