22
okt

Seminar om generasjonsskifte og rekruttering i landbruket

Målgruppa er gårdbrukere, fremtidige gårdbrukere, tillitsvalgte i landbruket, landbrukskontor i kommunene, rådgivere i landbruket, videregående skole landbruk og politikere. Innlederne på seminaret belyser temaet fra ulike vinkler:

  • Ole Christen Hallesby er selvstendig rådgiver og har lang erfaring innenfor dette feltet.
  • Jørn Høberg er landbrukssjef i Dønna og Herøy og har erfaring fra det kommunale landbruksapparatet om oppfølging av gårdbrukerne lokalt.
  • Robin Sjøgård driver gård i Hemnes og overtok gården i 2012.
  • Hilde Furuseth Johansen fra Nordland Bondelag orienterer om årlige aktiviteter der målgruppa er personer som skal eller nylig har overtatt gårdsbruk.

Seminaret er et samarbeid mellom Vefsna regionalpark, Fylkesmannens landbruksavdeling, Mosjøen videregående skole, studiested Marka og Nordland Bondelag.

Påmeldingsfrist 12. oktober.

Les invitasjonen under for mer info.

 

foto: Are Halse