13
apr

Seminar – Hvordan forstå rollen som styremedlem i selskaper? Mosjøen

Kursinnhold:
 Selskapsformer og selskapsstruktur
 Styrets oppgaver, rolle og ansvar
 Styreleders rolle
 Ansattvalgt styremedlem
 Corporate governance (God selskapsstyring)
 Rammer for styring og kontroll
 Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
 Daglig leder og styret
 Strategiprosesser i styret

Kursavgift:
Kr 2300,- som også dekker lunch og forfriskninger.

Tid og sted:
Tid: Onsdag 13. april kl. 08.30 – 15.30
Sted: Formannskapsalen på rådhuset i Mosjøen

Seminaret foregår på videokonferanse og er et samarbeid med Studiesenteret.no.

Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding til studiesenteretrkkvefsn@vefsn.kommune.no innen 01.april.