07
sep

Reiselivslunsj med Nordlandsforskning og Nordland fylkeskommune

Regjeringen la i vår frem sin reiselivsmelding som oppsummerer utviklingstrekk og -behov innenfor reiselivsnæringene og relaterte næringer. Her understrekes behovet for kunnskapsstøtte for en slik utvikling, og at denne må skje på næringslivets premisser.

Forskningsprosjektet «Opplevelser i Nord» er nylig avsluttet, det har også avdekket at det fortsatt er et betydelig forskningsbehov og både medieoppslag og offentlig debatt viser at reiselivsnæringa står overfor utfordringer som krever ytterligere investeringer i kunnskapsutvikling.

Nordlandsforskning har, i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland og Nordland Fylkeskommune, inviterer til lokale reiselivslunsjer rettet mot næring, politikere/virkemiddelapparat og kunnskapsmiljø for videre drøftinger av behov for kunnskap og virkemidler. Møteplassen vil også benyttes til konkretisering av strategier for oppfølging av den nylige reiselivsmeldinga og styrke utviklingen av destinasjoner i Nordland.

 

Program

12.00 Velkommen

12.05 Om opplevelser og opplevelsesproduksjon v/Jarle Løvland, Nordlandsforskning

12 .25 Nordland Fylkeskommunes reiselivsstrategi – hva nå? v/ Kai Breivoll, NFK

12.45 LUNSJ og diskusjon

13.30 Kompetanse- og nettverksbygging innen opplevelsesbasert reiseliv Helgeland v/   Kunnskapsparken Helgeland

13.45 Om virkemidler v / Jarle Løvland og Kai Breivoll

14.00 – 14.45 Tre tema med lokalt fokus for opplevelsesbasert reiseliv i regionen:

– Etableringen av Via ferrata i Mosjøen – erfaring så langt og innspill på vekstmuligheter v/Merethe Kvandal

– Opplev Helgeland og elvepadling i Grane v/Ellen Schølberg

– Fru Haugans, gode opplevelser høsten 2017 v/Ellen Løvold Strand

14.45 Kaffepause

15.00 – 16. 00 Diskusjon

 

Påmelding: post@kph.no