28
feb

Oppfølgingsmøte om felles næringsforening i Vefsnaregionen

Til næringslivet i Grane.

Det har vært en drøfting av om en felles næringsforening for Vefsn, Grane og Hattfjelldal kan være aktuelt. Den 30.november 2016 inviterte derfor Mosjøen Næringsforening, Grane Næringsutvikling og Hattfjelldal vekst til et informasjonsmøte i Hattfjelldal om Mosjøen Næringsforenings virksomhet. En næringsforening felles for de tre kommunene vil først bli en realitet dersom næringslivet selv ønsker det og melder seg inn.

Næringslivet i Grane inviteres derfor til et morgenkaffe /oppfølgingsmøte i Sentrum Næringshage på Trofors  tirsdag den 28.02.17 klokken 08.00-09.00.

På møtet denne gang blir det en kort presentasjon av Mosjøen næringsforeningen. Er en felles næringsforening av interesse og hvordan får vi det til?

Det blir enkel servering, så vi ønsker gjerne å vite om hvem som deltar. Påmelding til daglig.leder@granenu.no innen 27.02.17