13
jun

Omvisning Laksfors massetak

Vi i Sentrum Næringshage og Grane Næringsutvikling arrangerer sammen med Svevia omvisning ved Laksfors massetak torsdag den 13.06.19.

Avgang med felles buss fra Gammelsagmaro klokka 09.30. Turen tar maks to timer

Påmelding innen 12.06.19,til daglig.leder@granenu.no  eller sms til 41596490, husk ditt navn.