22
sep

NHO Presentasjon: Aktør på Helgeland – muligheter i EU

Marianne Bahr Simonsen fra NHO kommer på besøk til Sentrum Næringshage, Mosjøen for å presentere «Horisont 2020»
Tema:
 Spesielle muligheter for små og mellomstore bedrifter
 Hvordan kan NHO bistå
 Hvordan få økonomisk støtte for å søke
 EU nettverk Nordland

Påmelding innen 17. september
For nærmere info, se vedlagte invitasjon