Næringstreff i Sentrum Næringshage, Trofors

På næringslivstreff i Sentrum Næringshage under Granedagene var Studiesentret RKK Vefsn invitert for å orientere om sin innovasjonsstrategi for kompetanseutvikling på Helgeland. Studiesentret skal dekke Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes og jobber med kompetanseutvikling i kommuner og for næringsliv.

Målet er:

-Å dekke fremtidig kompetansebehov i regionene

-bidra til vekst og utvikling

-gi alle mulighet til utdanning der de bor og jobber

Studiesentret er en del av en nasjonalt nettverk og kan tilby utdanning og kompetanseheving på alle nivå.  les mer og om dette i vedlagt foredrag.

Grane Næringsutvikling orienterte om nylig oppstartet arbeid med Næringsplan og pågående arbeid med kulturminneplan.