09
sep

Næringsmøte vedrørende E6 og avkjøring til Trofors

Din bedrift inviteres til et nytt møte for næringslivet mandag den 9. 09. 19 kl. 08.00 på Trixie. Kommunestyresalen er opptatt i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg 2019, så derfor Trixie.

Dette blir et arbeidsmøte der næringsaktørene får anledning til å drøfte sine behov og synspunkt. Vi begynner med møte klokka 08.00. Det blir først et møte for næringsdrivende og deretter inviteres SVV for spørsmål og innspill. Kommunestyret har gitt et signal i møte den 19.06.19 om Svebakken som alternativ.  Det er en viktig beslutning som skal tas. Det er derfor t viktig å bidra til at en avgjørelse er godt forankret, også i næringslivet. Kryssvalget må være det beste alternativet for flest mulig, både nærings og lokalsamfunnsinteresser.

 

Tilbakemelding på om du kommer gis til daglig.leder@granenu.no eller melding til 41596490 innen fredag den 6.september.