14
jun

Næringslivstreff i Sentrum Næringshage, Trofors

Sentrum Næringshage, avd. Trofors inviterer i samarbeid med Grane Næringsutvikling til næringslivstreff. Hovedtema er:«Hva kan Studiesenteret RKK bidra med for at næringslivet i Grane får dekket sine kompetansebehov?Om vårt nåværende og fremtidige kompetansehevingstilbud til næringslivet».

Daglig leder Silje Paulsen og prosjektleder for næringslivssatsinga, Bjørnar Andreassen, fra Mosjøen Studiesenter RKK skal innlede om hovedtema.

Grane Næringsutvikling skal på oppdrag fra Grane kommune ha prosjektledelse for revisjon/utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune. Arbeidet har så vidt startet. Det vil bli gitt en kort orientering om planens hensikt og fremdrift og muligheter for å komme med innspill.

Det blir lett servering under møtet. Av hensyn til servering ber vi dere sende en epost til Margrethe@granenu.no eller en melding til Margrethe på 920 31834, innen tirsdag den 12.06.