08
jun

Møte om vedtatte endringer i Helgeland Sparebank

Vi har invitert Helgeland Sparebank ved bedriftsmarkedssjef Merethe Sæterstad og direktør for bedriftsmarkedet Bjørn-Tore Brøndlund, for å få informasjon om endringer i bankens distribusjonsnett med virkning fra 1. juli.

Vi er lokalt opptatt av å drøfte muligheter for avbøtende tiltak.

Lokalt næringsliv vil bli berørt av endringen og oppfordres til å delta på møtet

Les mer i invitasjonen.