23
jan

Møte om næringsplan – tema reiseliv

Grane næringsutvikling har på oppdrag fra Grane kommune ansvar for å utarbeide en ny næringsplan, etter at den forrige utløp i 2017.

En næringsplan er kommunens og GNU’s plan, og i arbeidet med den er vi avhengige av å få frem næringslivets ønsker/behov  og hva dere trenger av tilrettelegging fra kommune og næringsselskap sin side.

Målet er at planen skal kunne brukes til ekstern kommunikasjon, til å forankre søknader om økonomiske midler og til å peke ut en retning for hva Grane kommune, Grane Næringsutvikling og næringslivet selv ønsker å satse på i perioden.

Grane kommune har i sine planstrategier vedtatt en visjon og fire satsningsfelt:

Visjon: Der mennesker og elver møtes skapes trivsel og muligheter

Satsningsfelt:

  1. Arbeidsplasser og kompetanse
  2. Bolyst og inkludering
  3. Nordlands beste folkehelsekommune
  4. Kommunen som tjenesteyter( og arbeidsplass

 

I reiselivs sammenheng er det først og fremst de to første punktene som man vil forankre tiltak og handlinger på, evt. også punkt 3. Punkt 4. går mest på kommunen selv.

Vi vil gjerne ha innspill på deres behov og synspunkter på hva som bør legges inn i en plan.

Vet at alle er travle, men ønsker å invitere dere i lokalt reiseliv til et kort dialogmøte om hva som er viktig for dere. Foreslår et kveldsmøte onsdag den 23.januar klokka 19.00 i Sentrum Næringshage, Trofors.

Det er mange saker som er aktuelle nå både innen reiseliv og ellers.

Fint å få en melding eller e-post på om dere kommer på møtet. Hvis tidspunkt er vanskelig så ta gjerne en telefon og meld inn dine synspunkt.

 

Med

Vennlig hilsen

 

Ellen Schjølberg

Daglig leder i

Grane næringsutvikling AS

Industriveien 1

8680 Trofors

 

Mob: 41 59 64 90

Epost: daglig.leder@granenu.no

www.granenu.no