28
jan

Møte om næringsplan – tema bygg og anlegg

Grane næringsutvikling har på oppdrag fra Grane kommune ansvar for å utarbeide en ny næringsplan, etter at den forrige utløp i 2017.

En næringsplan er kommunens og GNU’s plan, men det er viktig å få frem næringslivets ønsker/behov i planen. Hva dere ønsker og trenger tilrettelegging til fra kommune og næringsselskap sin side.

Målet er at planen skal kunne brukes til ekstern kommunikasjon, til å forankre søknader om økonomiske midler og til å peke ut en retning for hva Grane kommune, Grane Næringsutvikling og næringslivet selv ønsker å satse på i perioden.

Grane kommune har i sine planstrategier vedtatt en visjon og fire satsningsfelt.

Visjon: Der mennesker og elver møtes skapes trivsel og muligheter

Satsningsfelt:

  1. Arbeidsplasser og kompetanse
  2. Bolyst og inkludering
  3. Nordlands beste folkehelsekommune
  4. Kommunen som tjenesteyter( og arbeidsplass

 

Det er kanskje de to første punktene som er aktuelle å forankre tiltak og handlinger på og også punkt 3. Det siste punktet går mest på kommunen selv.

Vi vil gjerne ha innspill på deres behov og synspunkter på hva som bør legges inn i en plan. Det er tidligere gjennomført et møte med jord- og skogbruksforetak i kommunen.

Vet at alle er travle, men ønsker å invitere dere til et dialogmøte om hva som er viktig for deres  bransje. Foreslår et møte mandag den 28.januar klokka 19.00 i Sentrum Næringshage, Trofors. Gjør oppmerksom på at det blir ett møte til før næringsplanen skal gjøres ferdig.

Fint å få en melding eller e-post på om dere kommer på møtet. Hvis tidspunkt er vanskelig så ta gjerne en telefon og meld inn dine synspunkt, eller send en e-post.

 

Med

Vennlig hilsen

 

Ellen Schjølberg

Daglig leder i

Grane næringsutvikling AS

Industriveien 1

8680 Trofors