24
apr

Miniyrkesmesse 2018

Hattfjelldal inviterer til miniyrkesmessa 2018 og håper du/din bedrift kan sette av tirsdag 24. april ca. kl. 09.00 – 14.00. Påmeldingsfrist er 16.mars. Påmelding til marit.hatten@hattfjelldal.kommune.no.  Bedrifter i Grane er velkomne til å stille og elever fra Grane inviteres til miniyrkesmessa.

Lokalet på Fjellfolkets hus er oppe fra kl. 08.00. Dersom noen av dere ønsker å sette opp standen kvelden før, kan vi gjøre en avtale.

Praktisk info: Hver bedrift ordner sin egen stand. Vi ordner med bord og evt. stol. Et bord er ca 1.30 m. Dersom du trenger mer plass enn et bord, må du gi beskjed raskt. Trenger du ekstra golvplass, må vi også vite det.
Dersom dere trenger strøm, må dere ta med skøyteledning selv. Vi kan ordne med offwhite papplater til å skrive på dersom bedriften har behov for det. For nærmere informasjon les vedlagt invitasjon.

Vi ber deltagende bedrifter om å sende inn 2-3 spørsmål angående egen bedrift. Unngå ja/nei-svar. Elevene deles inn i små grupper og besvarer spørsmålene. Spørsmålene sendes marit.hatten@hattfjelldal.kommune.no. Gruppenes svar premieres gjennom loddtrekking. Vi ber derfor bedriftene om å sponse premier.
Har du/dere spørsmål, er telefonnr. 75 18 48 02 (Marit sin telefon)
________________________________________________________________________________________________________________